อัตราค่าบริการ

  ลูกค้าทั่วไป (คนไทยและไทยเรสซิเดนซ์)

  • 9 หลุม เดิน 700 บาท  แคดดี้ ,กรีนฟี
  • 9 หลุม รถ 1,000 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี ,รถกอล์ฟ
  • 18 หลุม เดิน 1,200 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี
  • 18 หลุม รถ 1,400 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี ,รถกอล์ฟ

  ลูกค้าทั่วไป (ชาวต่างชาติ)

  • 9 หลุม เดิน 800 บาท  แคดดี้ ,กรีนฟี
  • 9 หลุม รถ 1,100 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี ,รถกอล์ฟ
  • 18 หลุม เดิน 1,400 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี
  • 18 หลุม รถ 1,800 บาท แคดดี้ ,กรีนฟี ,รถกอล์ฟ