111 หมู่ 7 ตำบล เวียงยอง เมืองลำพูน 51000
+66 (0)53-096-222

Map